Szabadbölcsész BA

Szabadbölcsész alapszak

 

A szabadbölcsész szak a Magyar Akkreditációs Bizottság által kiadott képzési és kimeneti követelmények szerint számos, egymással többé vagy kevésbé rokon tudományágat fog össze: a filozófiát, az etikát, a vallástudományt, az esztétikát, a művészettörténetet, a filmelméletet és -történetet, valamint a kommunikációt. A szakon belül ezek felé a stúdiumok felé specializálódhat a hallgató az 50 kredites szakirányok keretében, vagy lehetősége van a Kar más tanszékei által felkínált minor képzések közül választani.

alt

A szabadbölcsész alapszak a következőképpen épül fel
 
 
 
A minden bölcsész szakot megalapozó általános stúdiumokat (filozófiatörténet, könyvtári ismeretek, egyházismeret stb.) a szabadbölcsész alapszak alapozó tárgyai követik. Ezek első bevezetést adnak a szak későbbi stúdiumaiba. A hallgatók megismerkedhetnek például a művészettörténet, a filmtörténet-filmelmélet, az esztétika, a filozófia, a logika és a vallástudomány alapjaival. De ugyanebbe a képzési szakaszba illeszkedik – vagy inkább rétegbe, hiszen a képzési szakaszok nem feltétlenül követik egymást kronológiailag – a három közül egy választott bibliai nyelv tanulása.
 
A következő réteg úgynevezett általános szakterületi tárgyai immár mélyebb betekintést nyújtanak a szabadbölcsészeten belül általunk preferált tudományágakba, természetesen a vallástudomány dominanciájával. Idetartoznak az európai filozófiáról és a világvallásokról szóló előadások, valamint az összehasonlító vallástudomány.
 
A képzés legmélyebb rétegét a vallástudományi szakirány kurzusai adják. Ide tartoznak a magyar felekezeteket ismertető, a modern vallási irányzatokat áttekintő, a politika és vallás összefüggéseit vagy a vallási párbeszéd lehetőségeit firtató előadások. Nagy teret foglalnak el ebben a szakaszban a több féléves, úgynevezett vallástörténeti szemináriumok, amelyek egy kiemelt korszak és/vagy régió sajátos vallástörténeti kérdéseivel foglalkoznak, valamint az ugyancsak több féléven át futó valláselméleti szemináriumok, amelyek a vallásfilozófia, a hermeneutika és a teológia területén járnak körül egy-egy szűkebb kérdéskört. Mindkét szemináriumtípus egy időben több, választható kurzussal is teljesíthető.
 
A szak szakdolgozattal és annak szóbeli megvédésével zárul.