Vallástudományi MA

 Vallástudományi mesterszak

 

A vallástudomány mesterszak a szabadbölcsész alapszak vallástudományi szakirányára épül, gazdája a Szabadbölcsészet Tanszék. Végzett hallgatóink tudásukat sikerrel kamatoztathatják a kulturális élet minden területén, a sajtóban, a kultúra- és tudományszervezésben, az önkormányzati vagy akár az egyházi munkában. Aki tudományos ambíciókat táplál, az alkalmassá válik arra, hogy megkezdje kutatói pályáját, és doktoriskolában folytassa tanulmányait. Felekezetsemleges oktatást nyújtunk, ami ugyanakkor támaszkodik a Hittudományi Kar oktatóinak nyelvi, vallás- és egyháztörténeti tudására is. Olyan szakembereket képzünk, akik alapos tájékozottsággal rendelkeznek a múlt és a jelenkor legjellemzőbb vallási eszméi és jelenségei terén. De nemcsak tájékozottságot, hanem tájékozódóképességet is szeretnénk adni a hozzánk jelentkezőknek. Értsék, amit hisznek, és azt is, amit nem. Legyenek képesek arra, hogy a vallási élet és gondolkozás bármily vonzó vagy taszító megnyilvánulásaihoz is a megértő elemzés igényével, és ne a meggondolatlan elfogadás vagy elutasítás reflexével közelítsenek. A korszerű vallástudományi módszertannal felvértezve váljanak immúnissá azokkal a gyakran vonzó elméletekkel szemben, amelyek a „minden mindennel összefügg” logikájából indulnak ki.

 

alt

 

A képzés három szakaszra osztható. Az alapozó szakasz kutatásmódszertani és nyelvi bevezetést ad. A törzsképzési szakasz betekintést nyújt a világvallások történetébe, bemutatja, hogyan érvényesülnek a vallási meggyőződések a magyar és európai társadalmi közegben, és fogódzót ad a vallási tematikájú képzőművészeti alkotások megértéséhez.

A vallástörténeti szakirány a világtörténelem legfontosabb vallásaiba ad bevezetést az ókori Egyiptomtól a mai irányzatokig, nem felejtkezve el a távol-keleti vallásokról és a természeti népek hitvilágáról sem. Ennek a specializált képzésnek az is célja, hogy a modern európai és magyar egyháztörténet megismertetésén keresztül kulcsot adjon a hazai vallásosság gyökereinek és politikai kereteinek megértéséhez. 

A tanulmányok elmélyítését szolgálják a kötelezően választható kurzusok. Ezek részben vallástörténeti, illetve valláselméleti kutatószemináriumok, ahol a hallgatók tutori foglalkozások keretein belül megismerkedhetnek a tudományos kutatás módszertanával, és segítséget kapnak szakdolgozatuk elkészítéséhez. 

Az egyetemünkön folyó vallástudományi képzés egyik sajátossága, hogy a két év során végig tanítunk klasszikus nyelvet: választani lehet a latin, a görög és a héber közül. Akik már az alapszakon tanultak ilyet, azok szövegolvasáson vesznek részt, és így a szak befejezésével eljuthatnak az önálló szakszövegolvasási készségig, és persze a középfokú nyelvvizsgáig. A kezdők természetesen alapszintű nyelvórára járhatnak. 

Legjobb hallgatóink a képzés során féléves külföldi képzésben is részt vehetnek. A Szabadbölcsészet Tanszéknek jelenleg a Leuveni Katolikus Egyetem Filozófiai Intézetével, a Brnói Masaryk Egyetem Vallástudományi Tanszékével, a Madridi Complutense Egyetem Történettudományi Karával, a Salamancai Egyetemmel, a La Riojai Egyetemmel (Spanyolország), a Gyulafehérvári Egyetemmel és az Athéni Panteion Egyetemmel van Erasmus-kapcsolata, és tagja a Study of Religions elnevezésű CEEPUS-hálózatnak is, amelynek keretei között évente két hallgatót küldünk közép-európai egyetemek vallástudományi részképzéseire.

A Vallástudományi mesterképzés mintatanterve.